Toamna şi impulsul lui Mihael

Delia Soare

Una dintre ideile călăuzitoare este că lumea fizică şi lumea spirituală nu sunt două lumi diferite – acolo undeva sus este luminoasa, frumoasa şi buna lume spirituală, aici pe Pământ este lumea materialistă, plină de probleme – ci aceste doua lumi formează o unitate; ele sunt doar aparent separate. A trăi în Christos înseamnă tocmai a simţi această unitate – şi nu doar în natură, unde ea este mai uşor de simţit, ci şi în viaţa de zi cu zi, în relaţiile dintre oameni, în agitaţia marilor oraşe, în toate problemele care ne întâmpină în cotidian, dacă suntem suficient de treji şi de atenţi. Iar acesta este tocmai darul pe care îl aduce antroposofia în vieţile noastre.

În spiritul acestei idei călăuzitoare, am considerat potrivit să începem revista cu un număr dedicat legăturii dintre om şi natură. Dar nu putem realiza această revistă, fără a face referire şi la una din cele patru mari sărbători din ciclul sărbătorilor anului – Sărbătoarea de Mihael, celebrată la data de 29 septembrie.

În Apocalipsa după Ioan este revelată imaginea suprasensibilă a femeii îmbrăcate cu soarele, cu luna la picioare şi având pe cap cununa de 12 stele. Ea este însărcinată şi reprezintă chiar sufletul uman ce urmează să dea naştere pruncului christic: Eul Superior. În imagine apare şi balaurul, un amestec de şarpe şi pasăre, ce se ridică pentru a-l înghiţi pe pruncul nou-născut. Balaurul reprezintă partea animalică, netransformată încă, din om. Şi iată, în imaginea apocaliptică Arhanghelul Mihael, cu cetele sale de îngeri, vine şi învinge balaurul, curăţând lumea spirituală şi preluând astfel un spaţiu pe care balaurul nu îl poate stăpâni.

Omul este chemat să participe la această luptă, prin capacitatea de a se cunoaşte pe sine şi a se trezi pe sine, printr-o gândire vie. Arhanghelul Mihael este purtătorul gândirii cosmice înspre om, el aduce cea mai luminoasă stare de trezire omului. Atunci când omul poate lua hotărârea liberă de a-şi învinge fascinaţia pentru partea animalică din el şi de a-şi dezvolta partea prin care el se înrudeşte cu ierarhiile îngereşti, el este într-o legatură directă cu Mihael.

Arhanghelul Mihael aşteaptă de la om ca acesta să aibă curajul de a-l privi în ochi pe balaur – duşmanul luminii şi al iubirii. Judecata făcută balaurului este însăşi conştientizarea, privirea spirituală. Întrebarea pe care Arhanghelul Mihael i-o adresează omului este: „Cine eşti tu cu adevărat?” El îl îndeamnă pe om la a căuta atât în el cât şi în ceilalţi oameni fiinţa spirituală a omului.

Tags: