Iniţierea modernă

Delia Soare

În ciclul de conferinţe „Taina Sfintei Treimi”, Rudolf Steiner descrie cum, în vechea Indie, cei ce doreau să cunoască lumea spirituală încercau să afle ceva în legătură cu acele stele fixe, cu acele constelaţii care se aflau în momentele respective deasupra Pământului. Iniţierea lor se făcea în Misteriile Cerului. Iniţiaţii nu vroiau să intre în relaţii cu constelaţiile care se aflau dedesubt, ale căror forţe traversează Pământul. În poziţia de meditaţie în care este reprezentat Buddha, se observă acest lucru: vechii iniţiaţi orientali nu vroiau să aibă activă decât partea superioară a corpului.

Mai târziu, în Grecia antică, iniţierea se făcea în special în Misteriile Pământului. Se încerca să se intre în legătură cu acele forţe ce iradiau dinspre constelaţiile aflate sub Pământ. Despre anumiţi eroi ai Greciei se povestea că au coborât în lumea subpământeană şi atunci se făcea întotdeauna referire la o astfel de iniţiere, prin cunoaşterea forţelor htonice.

Iniţiatul oriental învăţa, pentru a putea împărtăşi acest lucru şi celorlalţi oameni, mai ales ceea ce se afla înainte de naştere, respectiv înainte de concepţie – viaţa spirituală prenatală, în timp ce iniţiatul grec era interesat în a învăţa ceea ce se afla în viaţa de după moarte.

Era nevoie, dupa ce omenirea a studiat tainele Cerului şi ale Pământului, de Antroposofie – înţelepciunea despre om – ca nouă ştiinţă a iniţierii, care să se poată mişca între Cer şi Pământ. Iniţiaţilor moderni le revine obligaţia de a ajunge la cunoaşterea relaţiei Cerului cu Pământul, de a-şi îndrepta atenţia către fiinţa în care regăsim atât Cerul cât şi Pământul: omul. La răscruce de timpuri, Christos a coborât din Cer şi  s-a unit cu un trup pământesc, prin Misteriul de pe Golgotha, dând astfel sens vieţii pe Pământ şi deschizând calea iniţierii moderne.

Cele două vechi tipuri de misterii – ale Cerului şi ale Pământului – le putem regăsi în fiinţa umană, în ceea ce s-ar putea numi misterele gândirii şi misterele voinţei. Iniţierea modernă poate fi privită şi ca unirea conştientă a gândirii vii cu voinţa spiritualizată, ca premisă a cunoaşterii de sine. Misteriul actual este misteriul înţelegerii karmei, deci al înţelegerii a ceea ce se află între naştere şi moarte ca dezvoltare specifică a omului, al relaţiilor sufleteşti cu ceilalţi oameni, precum şi al pragurilor naşterii şi morţii. Prin identificarea totală a omului cu destinul său, cu karma sa, el poate avea revelaţia fiinţei sale superioare, a lui Christos ca Maestru al Karmei.

În zilele noastre, un ajutor important în înţelegerea karmei, a propriei biografii spirituale, este şi studiul biografic. Iar în consilierea biografică, deci în întâlnirea sufletesc-spirituală dintre doi oameni înspre înţelegerea karmei, putem găsi însăşi esenţa noilor misterii.

Tags: